hvem vi er

Buktamo Eiendom AS har dype røtter i Målselv.

Buktamo Eiendom AS er et selskap under Eriksen Eiendom AS - som i sin tid etablerte seg ut fra Topp Dekke AS. Selskapene er en familiebedrift som alltid har tenkt lokal utvikling og etabering, og startet allerede for 20 år siden prosessen med å verdiskape på Buktamoen.


Eriksen Eiendom AS ervervet for ca. 20 år siden "Veikroa" på Buktamoen som siden skulle bli Buktamo Veikro og Camping. Den gang ble den kjøpt fra Motorførernes Avholdsforening, og da den ble overlatt til Eriksen Eiendom AS startet et omfattende renovering- og ombyggingsarbeid. Det var klart at kroa skulle vise sin beste side til veifarende, og for yrkessjåførene som den gang ikke hadde noe tilbud spesielt ment for dem ble det bestemt å etablere "sjåførrom" med tilhørende tilbud i kjelleren. Bare arbeidet med å grave ut og stabilisere kjelleren, som den gang var bare delvis utgravd, ble en formidabel jobb. Like fullt så "sjøførrommet" dagens lys og både buss og lastebilsjåfører kunne endelig møtes og pause i trivelige lokaler på Buktamoen.


For ca. 13 år siden overtok Bjørnulf Hansen med familie kroa, og drev den i beste ånd for for veifarende som så den som et viktig stoppested. Dessverre ble kroa flammenes rov før jul i 2013, og veifarende forbi Buktamo ble fratatt et viktig tilbud.


I dag har Buktamo Eiendom AS kjøpt tilbake eiendommen hvor kroa sto, og har nå lagt dette inn i en større ambisjon for Buktamoen. Siden den tid har vi utviklet og etablert Buktamo Døgnhvileplass som tilbud til de som ferdes på veien og er pålagt bestemmelser om kjøre- og hviletid. Det er kommet et nytt oppholdsrom for sjåførene, og området er utviklet med tanke på dagens og morgendagens krav. På den måten kan man si at ringen er sluttet igjen. Eiendommen er tilbake på selskapet som en gang utviklet den, og det er på nytt etablert tilbud til sjåførene på tungbiler - men etter dagens standard og krav.


Hyttene som tilhjørte Buktamo Veikro og Camping ble ervervet samtidig som krotomta gikk tilbake, og disse er nå renovert innvendig slik at de fremstår som nye.


Vi er stolte eiere og utviklere av Buktamoen, og etablerer for at dere som ferdes denne veien skal få et godt tilbud. Vi håper dere er fornøyde og benytter dere av vårt tilbud.