Buktamo døgnhvileplass

Døgnhvileplassen er tilgjengelig for alle som skal ta sin døgnhvile

Vi har etablert en døgnhvileplass for dere som fører yrkestransport på veiene. Dersom du er pålagt kjøre- og hviletid, så er vår døgnhvileplass åpen for deg 24 timer i døgnet 365 dager i året. Du er velkommen til å stå her så lenge du må gjennomføre din hvile, men det ligge noen betingeler knyttet til bruken.

1. Det er ikke anledning til å forlate bilen på døgnhvileplassen, så du som sjåfør må være til stede selv.
2. Det er ikke anledning til å foreta omlastinger inne på døgnhvileplassen.
3. Det er heller ikke anledning til å etterlate henger eller tralle på døgnhvileplassen mens du selv foretar et ærend i yrkesmessig- eller privat regi.
4. Det er ikke anledning til å forlate gods eller andre gjenstander som dere frakter med dere.

Dersom bestemmelsene for Døgnhvileplassen ikke overholdes forbeholder vi oss retten til å fjerne kjøretøyer for eiers regning. I tillegg vil det bli pålagt et gebyr på kr. 7.500 kr. for å få frigitt kjøretøyet.

Eget oppholdsrom for dere som skal ta deres hvile

Oppholdsrommet er et tilbud til dere som benytter dere av vår døgnhvileplass for å ta døgnhvile. Det inneholder hvilerom, toalett og dusj, og dere finner en vannkoker på kjøkkenbenken. Tilgang gis på samme måte som ved innkjøring; ved å ringe på og identifisere deg på porttelefonen. Vær oppmerksom på at oppholdsrommet er overvåket, for din sikkerhet.

Det følger et ansvar med for dere som benytter døgnhvileplassen

Vi håper dere setter pris på vårt initiativ og tilrettelegging av døgnhvileplassen med oppholds- /hvilerom. Når du kjører inn for å parkere bilen følger det også med et ansvar for at eiendom og anlegg ikke påføres skader eller ødelegges. Dersom dette skjer, forvarende eller uforvarende, vil det følge et erstatningsansvar - og vedkommende plikter å melde fra til oss. Telefonnummer finner dere slått opp på opplysningstavlen, og her på web-siden.