Priser og detaljer

Prisene på hyttene er variable - be om tilbud

Prisene varierer med lengden av oppholdet, antall personer og hvilken hyttetype man foretrekker. Priser pr. 1. november 2015 t.o.m. 31. juni 2016.


Store hytter (inntil en uke leietid)

2 personer; kr. 400 pr. pers pr. døgn (kr. 800 pr. døgn)

3 personer; kr. 300 pr. pers. pr. døgn (kr. 900 pr. døgn)

4 personer; kr. 250 pr. pers/døgn (kr. 1000 pr døgn)


SKAL DU HA OPPHOLD OVER LENGRE TID, RING OSS ELLER SEND EN E-POST OG BE OM TILBUD.

Ved leie over lengre tid gis rabatt på oppgitte priser. Det samme gjelder for leie av flere hytter samtidig.

I tillegg til prisen kommer sengetøy, vask og utvask etter endt leietid.

Prisene inkluderer sengetøyskift og vask av hytte hver 14. dag. Daglig renghold og orden utføres av leietaker.

Alle priser er eks. mva (8 %) og forutsetter forskuddsbetaling.