Andre tilbud på Buktamoen

Buktamoen er et regionalt og lokalt knutepunkt for busser.

Kollektivtrafikken har et av sine viktigste knutepunkter i Troms ved Buktamoen. Her korrespnderer busser fra store deler av fylket i sin trafikk mellom de viktige byene Finnsnes, Harstad, Narvik og Tromsø. Lokalruter bringer til og fra både yttre og indre områder samtidig som de regionale bussene slipper av og tar på passasjerer.
For at dere som skal benytte kollektivtrafikken skal få en best mulig opplevelse har vi satt av et eget område for privat parkering. Her kan dere sette bilen fra dere for dagen når dere benytter buss for å reise på arbeid, besøker noen av byene våre, eller skal til venner og slekt i vår fantastiske region. God tur!

Statoil på Buktamoen

Statoil Buktamoen er en av regionens mest besøkte "bensinstasjonen". Stasjonen tilbyr et stort utvalg av de varer bensinstasjonene fører i dag, og er for mange en populær stoppeplass for påfyll av både bil og mage. Mange av våre besøkende på Buktamo Døgnhvileplass, Parkering og Hytter er nok trofaste kunder hos Statoil, og her finner dere både kaffe til Statoilkoppen og en avis.