Buktamoen - når du stopper langs E6

Buktamo Eiendom AS ønsker deg velkommen til Buktamoen, enten du skal benytte vår Døgnhvileplass, overnatte, eller parkere din private bil.

Buktamo Døgnhvileplass

Dersom du er yrkesbilsjåfør og har behov for døgnhvile finner du både oppstillingsplass og et koselig hvilerom hos oss - tilgjengelig vederlagsfritt.

Overnatting

Trenger du overnatting noen netter kan vi tilby deg hytter til en rimelig penge. Våre hytter har to soverom med plass til inntil tre personer. Hyttene har kokemuligheter, så dersom du er her for å gjøre en jobb over en kortere periode er våre hytter godt egnet.

Parkering av privatbiler

Vi har satt av en plass til deg som trenger å parkere bilen for en dag, fordi du benytter Buktamoen for å ta bussen videre, eller fordi du pendler sammen med andre og bruker Buktamoen som en møteplass. Pr. i dag er tilbudet gratis, men på et tidspunkt vil vi måtte be deg om et kollektivt bidrag for å dekke brøyting, legging av fastdekke o.l.

Kollektivtrafikk

Buktamoen er en betydlig holdeplass for busser, både lokalt og regionalt.
I tillegg har Statoil her en av sine mest besøkte stasjoner.

Velkommen til Buktamoen.

På Buktamoen finner du som veifarende og trafikant viktige tilbud. Buktamoen Eiendom AS tilbyr for tiden Døgnhvileplass, overnatting og personbil-parkering. I tillegg ligger Statoil på plassen og tibyr de aller fleste produkter selskapet formidler via sine bensinstasjoner. Buktamoen er også en viktig lokal og regional holdeplass for busser, og mange benytter Buktamoen som utgangspunkt for sine reiser. Parkeringsområdet for privatbilistene brukes både av pendlere og dere som har behov for å sette fra dere deres private bil. Enten dere er på dagsreise eller dere møtes for å sitte på med andre, så er vår parkering åpen.
Buktamo Eiendom AS arbeider med å utvikle ytterligere tjenester til veifarende.


Les bestemmelsene for døgnhvileplassen

På infoskiltet til døgnhvileplassen er det slått opp bestemmelser for bruk. Les dem, og finn dem her.

Bestemmelser for parkering av personbil

Parkerer du den personbil finner du bestemmelser slått opp, eller les dem på vår side.

Buktamoen under utvikling

Vi arbeider med å utvikle Buktamoen ut i fra en ambisjon. Dersom du er interessert i en etablering eller samarbeid er du velkommen til å kontakte oss.

Vis hensyn for andre trafikanter

Buktamoen benyttes av ulike brukere og vi har delt Buktamoen inn i ulike områder for å gjøre trafikksituasjonen så oversiktlig og sikker som mulig. Vis hensyn når du ferdes slik at alle kan føle seg trygge.

Buktamo Døgnhvileplass

Buktamo Døgnhvileplass er et tilbud til yrkessjåfører som er pålagt hvile under bestemmelsene om kjøre og hviletid. Hvilerommet er en del av dette, og vi håper dere tar godt vare på tilbudet.

Overvåket for din sikkerhet

Vær oppmerksom på at Buktamoen er overvåket - for din sikkerhet. I samarbeid med Securitas har vi etablert et sikkerhetsregime som skal ta vare på din og våre interesser - alt i overenstemmelse med norske bestemmelser.

Overnatting i hytter

Buktamo Eiendom AS tilbyr overnatting i hytter. Hyttene har to soverom hver med en seng i det ene rommet og ei køyeseng i det andre. Alle hytter har kokemuligheter, kjøleskap og eget bad /toalett. Hyttene egner seg særlig til dere som skal oppholde dere i området i en periode, f.eks. i forbindelse med et oppdrag som skal utføres. Hyttene tilbys med rengjøringstjeneste og sengetøy.

Vår nærmeste nabo - er Statoil

De har ingen rigg på Buktamoen, men de har en av regionens mest besøkte "bensinstasjoner". Her stopper mange for å fylle både tank og mage.

Går du med initiativer for aktivitet på Buktamoen?

I så fall er vi interessert i å høre om dem. Dersom du har en ide eller et initiativ som du mener passer på Buktamoen kan det snart passe inn i vår ambisjon for området. Ta kontakt!